Startpagina

Landgoed Prattenburg

Welkom op de startpagina van de Stichting Instandhouding Landgoed Prattenburg (STILP). De STILP is een Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 30244486, RSIN-nummer: 819463516.

Het doel van de stichting is het ondersteunen in de ruimste zin van het woord van:
1.    het landgoed Prattenburg, met de daarbij behorende gebouwen, tuinen, landerijen en bossen, teneinde deze als rijksmonument als ook natuurschoonwet-landgoed in stand te houden en een actieve functie te laten vervullen ten behoeve van de gemeenschap als cultureel erfgoed;
2.    de instandhouding van het familiearchief Van Asch van Wijck en familieportretten van de families die het Kasteel Prattenburg door de eeuwen heen hebben bewoond, alsmede documenten van historische en heraldische aard.

De samenstelling van het bestuur van de STILP is als volgt:

Voorzitter:            M.J.P. Kamp
Penningmeester: L.H.K.C. van Asch van Wijck
Secretaris:           J.J.C. van Dijk van ’t Velde
Lid:                        Mevrouw V.M.G. van Asch van Wijck-Freifrau von Papen
Lid:                       De heer R.J. Baarsen

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen beloning voor de werkzaamheden. Tot nu toe zijn er ook geen onkostenvergoedingen verstrekt.

Verslag van de uitgeoefende werkzaamheden
Zie hiervoor het laatste jaarverslag.

Staat van Baten en Lasten
Zie hiervoor het laatste jaarverslag.

Geef een reactie