Startpagina

Landgoed Prattenburg

Welkom op de startpagina van de Stichting Instandhouding Landgoed Prattenburg (STILP). De STILP is een Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 30244486

Het doel van de stichting is het ondersteunen in de ruimste zin van het woord van:
1.    het landgoed Prattenburg, met de daarbij behorende gebouwen, tuinen, landerijen en bossen, teneinde deze als rijksmonument als ook natuurschoonwet-landgoed in stand te houden en een actieve functie te laten vervullen ten behoeve van de gemeenschap als cultureel erfgoed;
2.    de instandhouding van het familiearchief Van Asch van Wijck en familieportretten van de families die het Kasteel Prattenburg door de eeuwen heen hebben bewoond, alsmede documenten van historische en heraldische aard.

De samenstelling van het bestuur van de STILP is als volgt:

Voorzitter:             Mevrouw V.M.G. van Asch van Wijck-Freifrau von Papen
Penningmeester: Jonkheer L.H.K.C. van Asch van Wijck
Secretaris:            De heer M.J.P. Kamp
Lid:                        Baron S.E. van Voorst tot Voorst
Lid:                        De heer R.J. Baarsen

 

Geef een reactie